Home.

Over ons.

Contact.

JOHN HUISMAN ADVIES
legionella preventie en controle drinkwaterinstallaties

Laat uw drinkwaterinstallatie controleren op legionella en waterkwaliteit

Legionellabesmetting kan zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Daarom heeft het ministerie van Vrom, voorschriften opgesteld waaraan een groot aantal bedrijven en instellingen - welke aan te merken zijn als risicogroep - dienen te voldoen. De wetgeving schrijft voor dat zij de plicht hebben deugdelijk water beschikbaar te stellen.

 

De Overheid neemt deze Zorgplicht uiterst serieus. Want tenslotte is deze gericht op de bescherming van de gezondheid van gebruikers. Daarom is hieraan hoofdelijke aansprakelijkheid verbonden. In gevallen waar een legionellabesmetting wordt herleid tot een installatie waar de zorgplicht is verwaarloosd, kan de eigenaar privaat-rechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Tal van bedrijven en instellingen vallen onder deze regelgeving. Ondermeer gebouwen met een logies-functie, zorgcentra, badinrichtingen, kampeerterreinen en jachthavens.

 

Waar het gebruik van water voor bedrijfsmatige toepassingen betreft, zijn tevens specifieke voorschriften opgenomen in de Arbo-regelgeving.

 

Bij het gebruik van water voor bijvoorbeeld sproeien, koelen, spoelen, hogedrukreiniging of brandbestrijding, is de werkgever verplicht haar medewerkers te beschermen. Daarmee rust ook op de betreffende werkgevers een zorgplicht.

 

De regelgeving - waaraan ook u wellicht dient te voldoen - is al van kracht. Daarmee bent u verplicht om in overeenstemming met de voorschriften een risicoanalyse uit te voeren en dient u te beschikken over een beheersplan.

E-mailadres: theavdoetelaar@home.nl
  • Wij bieden:
  • Het beoordelen en het rapporteren van drinkwaterinstallaties volgens het NEN 1006
  • Het maken van een risicoanalyse t.b.v. legionella preventie van uw drinkwaterinstallatie
  • Het maken van een beheersplan t.b.v. van uw drinkwaterinstallatie
  • Het maken van tappuntenlijsten van uw drinkwaterinstallatie
  • Het nemen van legionella en bacteriologie monsters
  • Het geven van voorlichting betreft legionella preventie bij uw bedrijf

 

 

Referenties beschikbaar.

Neem vandaag nog contact met ons op voor consultatie!

Home.

Over ons.

Contact.